top of page
Online banking

תכנון פרישה

wired-outline-646-walking-walkcycle-person.gif

גם בהיבט הכלכלי וגם בהיבט הרגשי, הפרישה לפנסיה היא אחד הרגעים החשובים ביותר בחיים.
זהו הזמן שבו אנחנו סוף סוף מתפנים להגשמת חלומות ישנים, וכדי לוודא שאכן נוכל להגשים אותם, חשוב להיות ערוכים לכך כלכלית.

תוחלת החיים עולה – פורשים יצטרכו כסף בפנסיה שיכלכל אותם לשנים ארוכות יותר. מה שרבים לא יודעים הוא שמרגע אישור הבקשה, היציאה לפנסיה אינה הפיכה. כלומר, לא ניתן להפסיק לקבל את הקצבה. מעבר לכך, היערכות נכונה לפרישה עשויה לקבוע את מידת הרווחה הכלכלית שנחוש לאחר הפרישה, כשתכנון נכון משפיע גם על גובה הקצבה וגם על ניצול נכון של הטבות המס השונות. הטבות, שיכולות להגיע במצטבר גם למאות אלפי שקלים.

במיוחד בשל כך, חשוב להתכונן למעמד זה כמו שצריך ולהיעזר באנשי מקצוע כדי להבין את המשמעויות וההשלכות שיש להחלטה לפרוש.

אז איך נכון להיערך לקראת הפרישה לפנסיה?
נהוג לחשוב שלפנסיה חוסכים בקרן פנסיה, אבל האמת היא שיש יותר מדרך אחת לחסוך. בין החסכונות הפנסיוניים הקיימים היום בשוק ניתן למנות גם ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות.
השלב הראשון בתכנון נכון הוא למפות את כל החסכונות הקיימים, ובעיקר החסכונות הפנסיוניים. כלומר, לבדוק את כל ביטוחי המנהלים, קרנות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות.
בשלב הבא, מומלץ להבין מהו סכום הקצבה החודשי המינימלי הנדרש לנו מכאן והלאה, משום שהחישוב הזה יסייע בהחלטה כמה מתוך החסכונות שלנו נרצה להמיר לקצבה חודשית וכמה למשוך משיכה הונית (כסכום חד-פעמי) או לשמור בצד ליום מעונן.

מה נדרש לעשות מול המעסיק לקראת הפרישה?
לקראת הפרישה, חשוב לבדוק אם ההפקדה החודשית ממצה את מלוא חובותיו של המעסיק, בהתאם להסכם העבודה או ההסכמים הקיבוציים, או שיש סכומים נוספים שהוא נדרש להעביר לקראת הפרישה.
זה גם המקום לבדוק אם ההפקדות שנעשו במהלך השנים היו נכונות, או שיש טעויות או בגובה ההפקדה או סכומים שלא נקלטו בצורה תקינה. אם מקום העבודה או הסכם העבודה שלכם מבטיח מענקי פרישה נוספים, בתוספת להפקדות השוטפות לקרן הפנסיה, יש לוודא שאלה אכן נקלטו בחשבון.
יש לפנות אלינו ולבדוק את זה

מה עוד כדאי לעשות בשנים הסמוכות למועד הפרישה?
כל עוד אנחנו ממשיכים לעבוד, אנחנו נהנים מהפקדות לחיסכון הפנסיוני. מי שירצו להגדיל עוד יותר את הסכומים שיעמדו לרשותם במועד הפרישה, יוכלו לבצע הפקדה נוספת לקופת גמל להשקעה. קופת גמל להשקעה היא מוצר השקעה שמציע מגוון מסלולי השקעה, בעלי רמות סיכון משתנות. הכספים בה נזילים בכל עת וניתן בכל שלב להעביר בין מסלולי השקעה, מבלי שזה יחשב אירוע מס.

מה לגבי פרישה מוקדמת?
ככלל, תקנוני קרנות הפנסיה וגם חלק מביטוחי המנהלים, מאפשרים יציאה לפנסיה כבר בגיל 60, וזאת ללא קשר לשאלה האם אכן פרשנו מהעבודה או שאנחנו ממשיכים לעבוד. אולם, חשוב להבין מה המשמעות של פרישה מוקדמת כזו.

תכנון מס לפני פרישה יכול לחסוך סכומי כסף גבוהים
מעבר לכל השיקולים הללו, שיקול המס הוא אולי אחד המשמעותיים בטרם יציאה לפנסיה. קצבת הפנסיה חייבת (בכפוף לפטורים) במס הכנסה ולכן יש חשיבות גדולה להבין את מודל הפטורים הקיים לצורך מימוש הטבות המס לפני הפרישה. המדינה מעניקה פטור ממס על קצבה עד גובה מסוים. פורש לפנסיה זכאי לקבל גם את פיצוי הפיטורין שנצברו עבורו. החוק מעניק פטור על תשלום מס בגין פיצויי פיטורין, מענק פרישה, פדיון ימי מחלה ותשלום בגין אי הודעה מוקדמת בגובה משכורת אחת לכל שנה.

bottom of page