top of page
Men with Calculator

מהי פוליסה פיננסית?

wired-outline-290-coin.gif

פוליסה פיננסית או חיסכון פיננסי הוא מכשיר חיסכון מותאם למס' תקופות השקעה החל מתקופות קצרות מועד ועד תוכניות ארוכות טווח. התכנית לא  מנוהלת על ידי הבנק, ולכן לא כוללת עמלות קניה ומכירה, דמי שמירה ועמלות מינימום.

הפוליסה אשר מנוהלת ע"י חברת ביטוח היא תמהיל של השקעות בנכסים סחירים ולא סחירים, ומאפשרת קביעת מדיניות מסלולית מותאמת אישית.

bottom of page