top of page
Couple with Dog

הסדרים פנסיוניים לחברות

wired-outline-970-video-conference (1).gif

הסדר פנסיוני לחברות הינו הליך מותאם אישית:

  • מה משמעות של פנסיה ברירת מחדל?

  • כיצד מתנהלים עם גורם מתפעל?

  • עבודה אישית מול מנהלת משאבי אנוש/מדור שכר.

  • ליווי והרצאות לעובדים ולהנהלה.

bottom of page